Prax

Firmy

Náš tím vám poskytne rýchle a presné poradenstvo a bude bezproblémovo spolupracovať s vašimi ľuďmi, aby vám pomáhali v každej jednotlivej fáze transakcií, ktoré realizujete.
Náš tím pozná vaše odvetvie zvnútra i zvonka – či už ide o priemysel, nehnuteľnosti, stavebníctvo alebo výrobu. To isté platí aj pre veľké spoločnosti – či už slovenské alebo viacnárodné – malé a stredné podniky a rodinné firmy.

Čo nás odlišuje

  • Sme známi našimi odbornými vedomosťami – ktoré sme si vytvorili v priebehu mnohých rokov práce na veľkých prípadoch formovania podnikov, kľúčových mimoriadnych transakciách a súdnych sporoch firiem.
Fúzie a akvizície

Dôkladné načúvanie potrebám našich klientov, ohľad na ich obavy a chápanie ich cieľov sú centrom našej praxe v oblasti fúzií a akvizícií.
Poskytneme vám odhodlané tímy, ktoré dokážu vyriešiť každý aspekt vašej transakcie bez ohľadu na časové hľadisko a prácu ruka v ruke s vašimi ľuďmi. Okrem environmentálnych a daňových otázok dokážeme vyriešiť akékoľvek regulačné otázky alebo oprávnenia zo strany štátnych úradov a aj tie najzložitejšie otázky dodržiavania zákonov vrátane extrateritoriálnej aplikácie zahraničného práva.

Čo nás odlišuje

  • Naše skúsenosti v oblasti sú podporené nižšími nákladmi na poradenstvo, účinnejším riadením procesov a excelentným dodržiavaním termínov. 
Obchodné zmluvy

Poskytneme vám najlepšie rady pri každom type obchodnej zmluvy: od komplikovaných prípadov nad rámec vašich bežných obchodných skúseností po bežné činnosti, ako úprava existujúcich zmlúv, návrh a kontrola všeobecných podmienok kúpy a predaja tovaru.
Sme zvyknutí pracovať spolu s firemnými poradcami a ľuďmi, ktorí majú na starosti zmluvné vzťahy: oddelenia nákupu, oddelenia predaja, manažéri závodov a pod. Naším cieľom je vytvoriť inovatívne riešenia pre vaše potreby.

Čo nás odlišuje

  • Vďaka mnohoročným skúsenostiam s previerkami due diligence pri fúziách a akvizíciách a domácich i medzinárodných sporoch máme bohaté poznatky o vašom sektore a najobvyklejších zmluvných otázkach. Medzi našich konzultantov patria členovia predstavenstiev spoločností aktívnych v rozličných sektoroch, vďaka čomu dôkladne rozumieme zvláštnostiam každého sektoru.
Reštrukturalizácia a platobná neschopnosť

Naším cieľom je poskytovať najlepšie riešenia pre dlžníkov, finančné inštitúcie a iné strany v súvislosti s platobnou neschopnosťou. Uvedomujeme si, že máme veľmi náročnú úlohu, keď pracujeme so spoločnosťami, ktoré zvažujú reštrukturalizáciu svojho dlhu. V prvom rade sa snažíme pochopiť rozsah platobnej neschopnosti, posúdiť súvisiace riziká, načrtnúť, aké možnosti dáva v takýchto situáciách legislatíva a – samozrejme – ponúknuť vhodné riešenia.

Čo nás odlišuje

  • Poskytujeme komplexné služby pre všetky vaše potreby.
Súdne spory

Bez ohľadu na rozsah a zložitosť má obchodný spor potenciál narušiť obchodnú činnosť a vyžiadať si veľa cenného času a zdrojov. Súdne spory môžu často ohroziť prežitie spoločnosti. Dôkladne posudzujeme každú záležitosť, aby sme klientom poskytli dôkladné pochopenie rizík, nákladov a času na vedenie sporu alebo obhajobu.
Okrem poskytovania pomoci väčším spoločnostiam a skupinám poskytujeme poradenstvo aj menším firmám a jednotlivcom vo firemných sporoch ako aj súkromným klientom (často pri dedičských sporoch).

Čo nás odlišuje

  • Súdne spory sú jednou z hlavným oblastí našej činnosti, máme skúsenosti s poradenstvom firmám v zložitých medzinárodných sporoch
Právo EÚ

Čím väčšia je miera globalizácie, tým väčšia je i potreba úpravy legislatívy. Najmä európske právo je momentálne základom pre rast všetkých hospodárskych a priemyselných odvetví. Je preto dôležité, aby všetky firmy mali v tejto oblasti vysoko odbornú právnu podporu a práve tú ponúkame.
Máme také bohaté skúsenosti, že dokážeme poskytovať poradenstvo dokonca aj v najzložitejších prípadoch výkladu a implementácie práva EÚ vo všetkých sektoroch: od štátnych dotácií po colné predpisy, od financovania z EÚ po poľnohospodársku politiku a potravinovú bezpečnosť a od verejných obchodných súťaží po regulované odvetvia.

Čo nás odlišuje

  • Snažíme sa poskytovať vynikajúce a komplexné poradenstvo, ktoré nepozná hranice, bez ohľadu na fakt, či máte sídlo v EÚ alebo mimo EÚ, či ste viacnárodnou skupinou, veľkou spoločnosťou alebo malým a stredný podnikom (súkromným či štátnym).
Zamestnávanie

Oblasť zamestnávania prešla v uplynulých rokoch zásadnými zmenami. Rokovania s manažérom pre ľudské zdroje, generálnym právnym zástupcom alebo generálnym riaditeľom si vyžadujú zručnosti, aby sa zvolil jazyk vhodný v každej situácii. Vždy ponúkneme najvhodnejšie technické, právne a obchodné riešenia.

Čo nás odlišuje

  • Sme poprední odborníci na otázky zamestnávania: spájame pozornosť pre detail a dôkladnú právnu analýzu s citom pre využitie času.
Dane

Daňové otázky si vyžadujú starostlivé a odborné posúdenie možností i rizík. Vďaka našim skúsenostiam, nielen v poradenstve ale aj daňových sporoch vám vieme pomôcť s medzinárodnými daňovými otázkami, daňami z príjmu, transferovým oceňovaním, DPH, fúziami a akvizíciami a finančnými daňovými otázkami.
Budeme pri vás a pomôžeme vám určiť najlepšiu daňovú stratégiu pre rokovania s daňovými úradmi, pri oficiálnych dotazoch a medzinárodných rozhodnutiach.

Čo nás odlišuje

  • Náš tím odborníkov má rovnako vysokú špecializáciu ako popredné firmy a tiež využívame podporu partnerských firiem v iných jurisdikciách. 
Športové právo

Športové právo zasahuje pracovné právo, zmluvné právo i súťažné právo. Táto oblasť práva vznikla ako samostatná a významná časť iba pred niekoľkými desaťročiami v súvislosti s nárastom hráčskych agentov a rozšírenejšiemu mediálnemu skúmaniu otázok športového práva.

Čo nás odlišuje

  • Sme jednou z mála právnických firiem na Slovensku, ktorá vám dokáže poskytnúť poradenstvo o otázkach športového práva – náš odhodlaní tím počas rokov pracoval na prominentných prípadoch.
Cookies